Dołącz do e-Izby
Polski / English

Aktualności

18.10.2017

Raport "Customer Journey w branży meblarskiej w Polsce: stan rynku, najlepsze praktyki, rekomendacje" pod patronatem e-Izby

Firma e-point przeprowadziła autorskie badania branży meblarskiej z perspektywy jej klienta końcowego. Celem było zastosowanie nowoczesnych, klientocentrycznych narzędzi (Customer Journey) do analizy zachowań konsumentów oraz przedstawienia trendów.

Raport objęty jest patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Więcej »

Raport zawiera:

 • opis aktualnej ścieżki zakupowej klienta branży meblarskiej oraz tego, jak zmieni się w ona w przeciągu najbliższych 3 lat
 • mapę aktorów w branży, ilustrującą wszystkie podmioty zaangażowane w proces
 • analizy, benchmarki i rekomendacje, oparte na analizie ponad 70 sklepów meblarskich oraz punktów dystrybucji płyt drewnopochodnych
 • komentarze ekspertów.

Nasze badania dowodzą, że konsumenci stają się coraz bardziej samodzielni: na własną rękę poszukują inspiracji oraz optymalnych rozwiązań do swojego mieszkania i cenią dostarczane przez marki narzędzia digital.

Należy też zwrócić uwagę na rolę stolarzy, architektów i projektantów. Wygrywające zachodnie modele biznesowe działają na zasadzie B2B2C i wykorzystują strategiczne partnerstwa między producentami i usługodawcami dla ułatwienia klientom końcowym całego procesu wymiany mebli: od dostarczenia inspiracji po montaż.

>> Pobierz darmowy, 91-stronicowy raport

To publikacja adresowana nie tylko do branży meblarskiej, ale i do wszystkich, którzy chcą przekonać się, jak wygląda analiza Customer Journey i w jaki sposób wykorzystać to narzędzie w praktyce.

Raport jest pierwszym i jedynym na rynku wglądem w podróż zakupową klientów. Dzięki przeprowadzonym wywiadom możliwe stało się dokładne zbadanie każdego etapu Customer Journey oraz poznanie motywacji klientów dotyczących kupowanego sprzętu do domu.

Dzięki tej wiedzy możliwe jest budowanie wielokanałowych rozwiązań sprzedażowych, które dopasują się do potrzeb i wymagań grupy docelowej na wszystkich etapach.

Zwiń «
18.10.2017

Stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

e-Izba przesłała stanowisko e-Izby dotyczące projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych do Ministerstwa Cyfryzacji.

Zapraszamy do zapoznaniem się ze stanowiskiem - Pobierz PDF

Więcej »
13.10.2017

Nowe Stanowisko Izby Gospodarki Elektronicznej dotyczące projektu nowelizacji ustaw o CIT i PIT

W odpowiedzi na projekt z dnia 22 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanym dalej „Nowelizacją”, który został opublikowany na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „e-Izbą”, przedstawia następujące stanowisko odnoszące się do wybranych planowanych zmian ustawodawczych.

Więcej »

Branża cyfrowa jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Według danych BCG, wartość polskiego rynku e-commerce w 2017 r. wynosi 36 mld złotych, co stanowi ponad 3% polskiego PKB. Dynamika wzrostu branży natomiast szacowana jest na około 20% rocznie.  Z kolei zgodnie z najnowszym raportem ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2017”, w roku 2017 w Polsce funkcjonowało łącznie 1078 centrów usług biznesowych (polskich i zagranicznych) zatrudniających łącznie 244 tys. osób. W okresie ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce wzrosło o 32 tys.  osób (o 15%), z czego ¾ nowych miejsc pracy wygenerowały centra zagraniczne.

Firmy z branży cyfrowej tworzą atrakcyjne miejsca pracy zarówno dla absolwentów, jak i osób z doświadczeniem zawodowym. Gwarantują stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, konkurencyjne wynagrodzenie i szereg benefitów pozapłacowych dla swoich pracowników, m.in. takich, jak pakiety medyczne, kursy językowe czy studia podyplomowe. Sektor ten przyczynia się zarówno do rozwoju infrastruktury, jak i  innych branż np. rynku powierzchni biurowych, najmu mieszkań czy usług szkoleniowych.

Przekłada się to na znaczące wpływy do budżetu Państwa, zarówno z tytułu podatków dochodowych (CIT i PIT), podatku od towarów i usług (VAT), jak i podatku od nieruchomości.

Jako organizacja reprezentująca interesy całej branży cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie, widzimy ogromną potrzebę zaangażowania się w koordynację projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Przyjęcie Nowelizacji w obecnym kształcie jest wysoce ryzykowne. Może m.in. przyczynić się do spowolnienia dynamiki wzrostu branży gospodarki cyfrowej, w tym rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych, wymagających zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych rozwiązań. Wskutek tego, Polska nie tylko straci pozycję lidera, ale też utrudnienia w rozwoju sektora branży cyfrowej znacznie spowolnią tempo powstawania wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy tworzonych przez tę branżę. W konsekwencji, zmniejszą się wpływy do budżetu Państwa z płaconych podatków - podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Przepisy nowelizacji ustaw CIT i PIT zakładają ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, reklamowe, marketingowe, badania rynku etc) oraz opłat za korzystanie z praw autorskich, praw własności przemysłowej (np. opłat licencyjnych, znaków towarowych) lub know-how do poziomu 5% zysku EBITDA danej firmy. Limit ma zastosowanie do kosztów przekraczających 3 mln zł rocznie, czyli ok 250 tys zł miesięcznie. Wejście w życie planowanych regulacji, negatywnie odbije się na kondycji dużych i średnich firm z branży gospodarki cyfrowej oraz z sektora usług biznesowych (centra usług wspólnych), świadczących usługi e-commerce, IT, reklamowe, prawne czy księgowe oraz inne usługi z wykorzystaniem technologii informatycznych. A przypomnijmy, że obecnie są one jednymi z najszybciej rozwijających się w polskiej gospodarce. Wskutek tego, usługi świadczone przez te firmy, mogą znacznie podrożeć. Istnieją również uzasadnione obawy, że duża część przedsiębiorstw może zdecydować się na przeniesienie swojej działalności poza Polskę, co z pewnością nie wpłynie korzystnie na stan polskiej gospodarki oraz zmniejszy wpływy do budżetu Panstwa. W naszej ocenie ponadto, projektowane zmiany pośrednio wpłyną także na zmniejszenie inwestycji w nowe technologie – podkreśla Marta Kasztelan, koordynator tematu podatków w e-Izbie, Doradca podatkowy, Partner z Kancelarii Sowiński i Partnerzy.

Planowane zmiany najbardziej uderzą w grupy podmiotów prowadzących swoją działalność na odległość, szczególnie w tzw. centra usług wspólnych, dla których Polska jest zagłębiem w skali globalnej. Z zeszłorocznych danych wynika, że w tym zakresie osiągnęliśmy pozycję lidera w Europie oraz kluczową pozycję na świecie. Niestety, planowane regulacje mogą zaprzepaścić dotychczasowy dorobek i doprowadzić do znacznego spadku branżowego. Specyfika działalności tego typu grup, polega na równoległej do wzrostu gospodarczego specjalizacji usługowej podmiotów wchodzących w ich skład. Wzajemne świadczenie poszczególnych usług pomiędzy podmiotami z danej grupy ma na celu osiągnięcie tzw. efektu skali, który polega na obniżeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu efektywności wykorzystania środków. Wprowadzenie planowanych regulacji niewątpliwie zahamuje wzrost grup kapitałowych w branży e-commerce, ale też  zniszczy wysiłki włożone dotychczas w ich wzrost. Istnieje obawa, że w ramach słusznej walki z matactwami podatkowymi, zostanie wylane dziecko z kąpielą, co spowoduje spadek wzrostu, jeśli nie zanik branży – zauważa Katarzyna Klimkiewicz-Deplano – Partner w kancelarii Advicero Tax.

Stanowisko zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Zwiń «
09.10.2017

Szkoła Gospodarki Cyfrowej 2017 zakończona dyplomami

9 października o godz. 9.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju 11 uczestników Szkoły Gospodarki Cyfrowej dopuszczonych do egzaminu przystąpiło do testu wiedzy, aby uzyskać Certyfikat ukończenia naszej Szkoły.

Więcej »

Gratuluję wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do egzaminu, życząc jak najlepszych wyników. Jednocześnie dziękuję ekspertom z firm zrzeszonych w e-Izbie za zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie warsztatów w tej edycji naszej Szkoły. Podziękowania kierują również do Ministerstwa Rozwoju, które objęło patronat nad Szkołą oraz umożliwiło nam przeprowadzenie szkoleń w gmachu Ministerstwa Rozwoju - podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

3.jpg

Szkoła w tym roku miała formę zajęć warsztatowych z zakresu handlu elektronicznego oraz dodatkowo odbywały się zajęcia z branżowego języka angielskiego. Za przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dziękujemy firmie Eklektika (www.eklektika.pl) . Przypominamy harmonogram tegorocznej Szkoły:http://ecommercepoland.org.pl/pl/dla-czlonkow/edukacja-branzy/szkola-gospodarki-cyfrowej/o-szkole/

Zgodnie z zasadami egzaminacyjnymi Szkoły Gospodarki Cyfrowej - Certyfikat otrzymują osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na 80% pytań egzaminacyjnych. Zagadnienia opracowali Prelegenci prowadzący poszczególne warsztaty, zaś test online przygotowała firma badawcza Mobile Institute.

2.jpg

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów Studentom Szkoły Gospodarki Cyfrowej odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w tym samym dniu po poprawnym zweryfikowaniu wyników testów. Certyfikaty ukończenia Szkoły Gospodarki Cyfrowej wręczała Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Katarzyna Czuchaj - Łagód członek Rady e-Izby, CEO Mobile Institute. Dyplomy ukończenia szkolenia w języku angielskim English for IT & ecommerce od firmy Eklektika. Dyplomy wręczał dr Paweł Nowak, Dyrektor metodyczny, Eklektika – Language Means Business.

1.jpg
Egzamin pozytywnie przeszli i tym samy otrzymali dyplomy:

 • Pani Izabela Osiadacz z firmy Ravelo

 • Pan Marcin Sobkowicz z firmy e-commerce Manager

 • Pani Aleksandra Babula z firmy Ravelo

 • Pan Jacek Szafranko z firmy Ravelo

 • Pani Natalia Zwolińska z firmy Meblobranie

 • Pani Katarzyna Bańbuła z firmy Mablobranie

 • Pan Przemysław Gaładyk z firmy GoSpy

 • Pan Jarosław Gaładyk z firmy GoSpy

 • Pan Oliwer Radżko z firmy Decathlon

 • Pan Paweł Kowalik z firmy Decathlon

 • Pan Maciej Stolarski z firmy e-point

Wszystkim gratulujemy.

szkola wszyscy.jpg

Za zaangażowanie w Szkołę Gospodarki Cyfrowej dziękujemy Prelegentom z firm członkowskich i partnerskich e-Izby. W tym roku Szkoła Gospodarki Cyfrowej odbywała się również lokalnie na Śląsku i w Małopolsce.

Poniżej alfabetyczna lista prelegentów.

 • Adam Tomczak, Prezes Zarządu X-Press Couriers

 • Adrian Witkowski, Compliance Manager PayU

 • Agata Kowalska, radca prawny w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

 • Anita Wata, optivo

 • Anna Rak, Trusted Shops

 • dr Dominik Lubasz radca prawny, wspólnik zarządzający Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

 • Joanna Stopyra, WLPR

 • Justyna Skorupska, e-Point

 • Justyna Sobolak, Group Account Director TradeTracker

 • Justyna Spytek, Managing Director TradeTracker;

 • Karol Buks - trener,  Eklektika - Language Means Business

 • Katarzyna Lis-Zarrias, Sędzia, Wydział Europejskiego Prawa Cywilnego, Departament Legislacyjny

 • Łukasz Klejnowski, doradca w Parlamencie Europejskim, współpracownik europosłanki Róży Thun (PO, EPP)

 • Łukasz Turczyński, Business Development Director, InPost

 • Małgorzata Wenerska-Craps, Dyrektor DSE, Ministerstwo Rozwoju

 • Marek Wiński, Radca prawny/Partner, Wiński kancelaria

 • Marlene ten Ham, Ecommerce Europe

 • mec. Ewa Kurowska Tober, radca prawny, partner i szef Praktyki IPT w kancelarii DLA Piper

 • mec. Witold Chomiczewski, Pełnomocnik e-Izby ds. legislacji, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy Tomasz Grygieńć, właściciel, Superkoszyk

 • Michał Wojciechowicz

 • Patrycja Ścisłowska, Awin

 • dr Paweł Nowak, Dyrektor metodyczny, Eklektika – Language Means Business

 • Roman Baluta, ORBA

 • Stephen Massey - trener, Eklektika – Language Means Business

 Zwiń «

OPIS STUDIÓW

Handel elektroniczny to obszar działalności przedsiębiorstw, który wciąż zyskuje na znaczeniu, nie jest traktowany jako dodatek ani eksperyment, ale istota działalności mający na celu pozyskanie klientów i ich lojalności. Handel elektroniczny to potencjalne źródło generowania przychodów zarówno dla przedsiębiorstw internetowych jak i dla tych, które traktują handel elektroniczny jako dodatkowy kanał dystrybucji produktów. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studia są realizowane przy wsparciu Izby Gospodarki Elektronicznej.

ADRESACI

Adresatami studiów są absolwenci wyższych uczelni, a w szczególności:

• Kierownicy i dyrektorzy działów handlowych bądź komórek marketingu przedsiębiorstw

• Specjaliści ds. sprzedaży internetowej

• Specjaliści ds. mediów społecznościowych

• Specjaliści ds. handlu i marketingu

• Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w Internecie

Ponadto studia są adresowane do wszystkich przedsiębiorczych osób, które planują w pełni wykorzystać potencjał Internetu w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz aktywnego wykorzystania mediów społecznościowych w działalności gospodarczej.

KORZYŚCI

Nabycie wiedzy i umiejętności w aspekcie prowadzenia handlu elektronicznego oraz podejmowania działań promocyjnych w mediach społecznościowych wraz z pomiarem skuteczności działań w mediach społecznościowych oraz w handlu elektronicznym.

DOKUMENT KOŃCOWY (certyfikaty i uprawnienia)

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

ZAŁOŻENIA STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej.

Studia mają na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz kompetencji w zakresie:

• Wirtualizacji dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji handlu

• Modeli wykorzystania Internetu w działalności handlowej i promocyjnej przedsiębiorstw

• Zarządzania projektami e-commerce i w mediach społecznościowych, skutecznego oraz efektywnego ich wdrażania

• Zaangażowania konsumentów w kształtowanie elektronicznych kanałów sprzedaży

• Przygotowania kampanii promocyjnych z wykorzystaniem Google AdWords (przygotowanie pod certyfikat Google AdWords)

• Prowadzenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych

• Pomiaru skuteczności działań w mediach społecznościowych i w handlu elektronicznym

• Znajomości aspektów prawno-finansowych w przestrzeni wirtualnej

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia będą się odbywały w salach komputerowych z wykorzystaniem metod audiowizualnych.

Zapraszamy po więcej informacji tutaj.

Zwiń «
03.10.2017

Październikowy Rabatowy Poniedziałek

Szanowni Członkowie i Partnerzy e-Izby, 

Zapraszamy do skorzystania z oferty październikowego rabatowego poniedziałku. Ofert są przygotowane przez członków i partnerów Izby Gospodarki Elektronicznej dla firm zrzeszonych w e-Izbie. Oferty ułożone są alfabetycznie.
Zapraszamy do skorzystania z rabatów.

Więcej »

OFERTY CZŁONKÓW E-IZBY  

Colderro:www.okulary-plywackie-korekcyjne.com
rabat 10% na wszystkie produkty sklepu okulary-plywackie-korekcyjne.com z kodem EIZBA732 

W sklepie okulary-plywackie-korekcyjne.com znajdziecie Państwo gogle pływackie najlepszych marek na świecie. Dbamy by pływanie bez okularów lub soczewek kontaktowych nie było już więcej problemem. W naszej ofercie znajdują się zarówno okulary pływackie z korekcją dla dorosłych jak i dla dzieci. Dysponujemy szerokim wachlarzem modeli okularów pływackich z mocą ujemną jak i dodatnią, z korekcją dla astygmatyków (toryczne). Oferujemy również okulary pływackie ze szkłami szlifowanymi zgodnie z receptą. Nasze produkty są bezpieczne (posiadają filtry UV, wykonane są z materiałów nie posiadających latexu) i skutecznie polepszają jakość przebywania w wodzie. Zapewniamy, iż każdy znajdzie coś dla siebie.
Kontakt:
Imię nazwisko: Ewa Zimna
Mail: kontakt@okulary-plywackie-korekcyjne.com
www: okulary-plywackie-korekcyjne.com

EIA Polska sp. z o.o.
Treść oferty: Zniżka 5% dla Członków Izby na konferencję Payment Meeting od aktualnej w momencie rejestracji ceny. Zniżka do 15.10. Podczas rejestracji w polu uwagi proszę wpisać kod Izba 5.

Kontakt:
Imię nazwisko Andrzej Poniński
Mail: andrzej.poninski@eia.com.pl
Tel: 785 581 530
www: www.paymentmeeting.pl

 

Eklektika – Language Means Business

Specjalizujemy się w usługach językowych (kursy i tłumaczenia) dla branży IT i ecommerce. Działamy w całej Polsce. Zapewniamy lektorów z dużym obyciem biznesowym, w tym wielu Native Speakerów z różnych krajów anglojęzycznych.

Jak pracujemy:

 • stawiamy na komunikację –  większość czasu poświęcamy na mówienie
 • opieramy się na żywym języku, autentycznych artykułach i video, prasie i blogach branżowych (m.in. ComputerWorld, PCWorld, Wired, CNET, PracticalEcommerce, eMarketer, prezentacje TED itp.);
 • indywidualnie lub w małych grupach (do 6 osób)
 • utrwalamy słownictwo z aplikacją mobilną
 • kurs dostosowujemy do Twoich indywidualnych potrzeb
 • uczymy w całej Polsce – u Ciebie w Firmie, z dojazdem do domu lub zdalnie

Po naszych kursach:

 • bez stresu przeprowadzisz rozmowy biznesowe po angielsku
 • pozyskasz nowe kontakty handlowe
 • z łatwością przeprowadzisz prezentację
 • bezbłędnie napiszesz email lub raport
 • nauczysz się mówić, pisać i myśleć po angielsku!

Rabat dla członków eIzby (RABAT  dla nowych Klientów obowiązuje przez 12 
m-cy przy podpisaniu umowy/ złożeniu zamówienia do końca października 2017r.)

Kontakt:
Imię nazwisko: Joanna Sosnowska | Specjalista ds. szkoleń dla firm
Mail: joanna.sosnowska@eklektika.pl 
Tel: 575 122 412
www: www.eklektika.pl 

 

GlobKurier.pl

Profesjonalny operator usług logistycznych. Transportujemy przesyłki na terenie kraju oraz do ponad 190 krajów na całym świecie. Ponadto posiadamy integracje z 15 platformami sprzedażowymi, umożliwiając klientom całkowite zautomatyzowanie procesów logistycznych.

Oferta dla osoby prywatnej:
Przez cały Rabatowy Poniedziałek oraz najbliższy tydzień na hasło LOVE2SEND12, po zarejestrowaniu będzie można skorzystać z 12% rabatu na przesyłkę dowolnym kurierem.

Oferta dla klienta biznesowego:
Przez cały Rabatowy Poniedziałek oraz najbliższy tydzień oferujemy Atrakcyjne ceny na wysyłki. Wystarczy się z nami skontaktować za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://bit.ly/GKeIzba 

 

Loopa.eu | 15% Rabatu na Optymalizacje Konwersji i zaawansowaną Konfiguracje GA/GTM dla Członków Izby
Wydajesz duże pieniądze na marketing, nową makietę strony, pozyskanie ruchu i kusisz nowymi promocjami, a współczynnik konwersji stoi w miejscu jak zabetonowany? Znasz doskonale swoją docelową grupę odbiorców, ale czy znasz ich zachowanie w Twoim sklepie? Optymalizacja konwersji, w myśl swojej zasady powinna przynosić wielkie korzyści, dzięki małym zmianom. Aby odkryć miejsca wymagające zmiany, trzeba poznać te przestrzeń na nowo. Dzięki zaawansowanej konfiguracji narzędzia Google Analytics, pokażemy Ci które elementy Twojego sklepu służą kupującym i jak dzięki drobnej kalibracji, zwiększyć konwersje. Zadzwoń i przekonaj się jak łatwe może być optymalizowanie!

Kontakt:
Krystian Kostrzewa
Mail : Krystian.kostrzewa@loopa.eu
Tel: 881 063 757
www: www.loopa.eu 

 

Merlin Group S.A – oferta zniżki na zakupy w sklepie internetowym merlin.pl
Oferujemy zniżkę na zakupy w sklepie internetowym merlin.pl, gdzie znajdziecie Państwo szeroki asortyment książek, zabawek, filmów, muzyki, a także kosmetyków i artykułów do domu i ogrodu. Przy zakupach towarów na łączną kwotę co najmniej 100 zł oferujemy Państwu zniżkę w wysokości 10zł. Aby ją otrzymać należy po wybraniu wszystkich produktów w koszyku zakupowym wprowadzić kod rabatowy EIZBA-10 (szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z kodów rabatowych znajdują się na stronie https://merlin.pl/text/kody-rabatowe/). Zniżka obowiązuje w dniach 1-31.10.2017, nie obejmuje kosztów dostawy, Klient wybiera sposób dostawy już po wpisaniu kodu rabatowego.  W sklepie udostępniamy również opcję darmowego dostarczenia przesyłki do Kiosku Ruchu (szczegóły pod linkiem: https://merlin.pl/text/warunki-dostawy/).

Kontakt:
Anna Kossakowska
a.kossakowska@topmall.pl
607 333 911

 

Siemens Finance – leasing on-line SimplyLease

Zwiększaj przychody swojego e-sklepu razem z nami. W porównaniu ze standardową ofertą, firmom członkowskim e-Izby oferujemy o 20% wyższą prowizję od każdej transakcji leasingu zawartej z wykorzystaniem platformy Siemens SimplyLease. Zapewniamy przyjazny klientowi proces leasingowy, który jest prosty, szybki i możliwy do realizacji bez wychodzenia z domu. Sprawdź jak prosta jest integracja Twojego sklepu z innowacyjną usługą leasingu on-line dedykowaną kanałowi B2B. Nasz ekspert czeka na Twój kontakt!

Kontakt:
Imię nazwisko: Marcin Strawczyński
Mail: Marcin.strawczynski@siemens.com
Tel: 696-900-212
www: www.simplylease.pl www.siemens.pl/leasing 

 

Tpay.com 
Zbuduj swoja przewagę i odkryj potencjał szybkich i bezpiecznych płatności od Tpay.com!
Dlaczego Tpay.com:

 • najbardziej rozwinięty technologicznie operator płatności
 • największy wybór metod płatności
 • najłatwiejsza integracja z kilkudziesięcioma modułami sklepowymi

Tylko w październiku zarejestruj się w serwisie Tpay.com z kodem oferty PW017 i uzyskaj preferencyjne warunki dla naszych nowych Klientów:

 • 0,7% przelew bankowy
 • 1,1% BLIK, Fastpass, Visa i MasterCard
 • 1,7% przelew online

Tylko w Tpay.com w pakiecie gratis otrzymasz:

 • pierwszy w Polsce mobilny terminal Fastpass
 • możliwość implementacji BLIK w modelu OneClick
 • gotowe biblioteki do integracji systemu w ponad 40 językach programowania

Kontakt:
Mail: sales@tpay.com
www: https://tpay.com/

 

OFERTY PARTNERÓW E-IZBY

 

Kancelaria Porębski i Wspólnicy: http://kancelariaporebski.pl/

Z okazji rabatowego poniedziałku, Kancelaria Porębski i Wspólnicy zaprasza członków e-Izby na bezpłatne konsultacje w sprawach z zakresu prawa spółek, a w szczególności na temat:

 • wyboru właściwej spółki w kontekście odpowiedzialności wspólników za długi oraz konsekwencji podatkowych;
 • przekształcenia, dzielenia i łączenia spółek;
 • pozyskiwania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych;
 • sprzedaży udziałów, akcji lub przedsiębiorstw.

Kontakt:

W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt z radcą prawnym Olgierdem Porębskim: olgierd.porebski@kancelariaporebski.pl.

Zwiń «
03.10.2017

Cashless Forum Poland pod patronatem e-Izby

                Konferencja 18 października 2018r. w „Polonia Palace Hotel” w Warszawie

www.cashlessforumpoland.pl

Więcej »

cashless.jpg

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce pozostaje od wielu lat przedmiotem zainteresowania i działania wielu firm i organizacji, w tym  od 10 lat stanowi główne zadanie społecznej Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 

Obecnie nastał dobry czas dla takich działań, czego przejawem jest m.in. powstanie w 2016 r. rządowego programu  „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jego istotną częścią jest nadanie wzrostowi obrotu bezgotówkowego w Polsce rangi zadania strategicznego i priorytetowego. Ale sukces tego działania w dużym stopniu zależy od zrozumienia przez Polaków oraz działające w naszym kraju  organy administracji centralnej i samorządowej, a także liczne firmy i instytucje publiczne istoty obrotu bezgotówkowego. Dlatego tak istotne są działania edukacyjne i promocyjne dotyczące tej tematyki.

W 2016 roku, w ramach europejskiej akcji „No Cash Day”  i jej polskiego odpowiednika „Dnia Bez Płacenia Gotówką”, odbyła się w Warszawie pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce. Poczynając od tego roku chcemy nadać  temu spotkaniu fachowców zajmujących się obrotem bezgotówkowym charakter cykliczny - w tym celu powołujemy do życia specjalistyczne „Forum Cashless Poland”. Mamy nadzieję, że konferencja pod tym tytułem stanie się okazją dla  corocznej  wymiany doświadczeń, prezentacją ciekawych pomysłów i miejscem ożywionych dyskusji wyznaczających kierunki dalszego rozwoju i funkcjonowania obrotu bezgotówkowego przede wszystkim w naszym własnym kraju.

Wiodącym tematem tegorocznego  Forum jest „Obrót bezgotówkowy – realia i fikcje”. Realia, czyli faktyczne zmiany obserwowane i postulowane w odniesieniu do równouprawnienia w Polsce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. A fikcje – czyli krążące w społeczeństwie i gospodarce nie zawsze prawdziwe opinie na temat obrotu bezgotówkowego czy trudne do szybkiego wdrożenia w życie idee społeczeństwa bezgotówkowego.

Specjalistom „Forum Cashless Poland” pozwoli przedyskutować ważne i aktualne kwestie, a środowiskom klientów i akceptantów przyniesie kolejne argumenty za dalszym umacnianiem obrotu bezgotówkowego.

Patronem Honorowym Forum jest  Izba Gospodarki Elektronicznej. Firmom- członkom Izby Gospodarki Elektronicznej przysługuje rabat 20% przy zapisach do udziału w Forum Cashless Poland.

Podczas Forum prezentację „Instrumenty obrotu bezgotówkowego w Portfelu Polaka - wnioski z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej i Mobile Institute”  przedstawi Katarzyna Czuchaj-Łagód, Mobile Institute.

Agenda Forum i możliwość zapisu na www.cashlessforumpoland.pl

Kontakt:
Sławomir Cieśliński , Medien Service
GSM: +48 502 111 153; e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl; medserv@interia.pl

Zwiń «